Sada je: sub sij 25, 2020 01:20.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]

Započni novu temu Odgovori  [ 6 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: sri vel 20, 2013 22:20 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
User Name Remember Me?
Password


Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM


Dr. Ante Pavelić
STRAHOTE ZABLUDA*
FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
(posljednje poglavlje)

Fašizam nije danas više samo jedna forma vladavine kakva je uvedena u Italiji, nego je tim imenom označena jedna izvorna ideja novog narodnjačtvenog uređenja države, pa i družtva, te je danas to već stvar svjetskog značenja. Fašizam nije "antiteza demokraciji", kako se to obično krivo tvrdi, nego je njezin nasljednik kao "antiteza komunizma" odnosno boljševizma. Komunizam se je "paktički" pojavio na Iztoku, u Rusiji, mimo demokracije i izravno na ruševini samovlada (autokracije), jer je demokracija zakasnila i promašila pravi čas, da se vremenski umetne između njih. Fašizam je nikao na Zapadu na razvalinama demokracije, koja se nije bila kadra suprotstaviti boljševizmu, kada je htio iz Rusije prodireti na Zapad. Njezin sustav, njezini načini rada i njezina sredstva, kojima ona može razpolagati, nisu bila kadra mjeriti se a još manje suzbiti i potući načine rada boljševizma i njegova sredstva borbe, baš kao što se ribarska lađa ne može suprotstaviti ratnoj oklopnjači. Trebalo je doći nešto novo, nešto jače i sposobnije za borbu proti boljševizmu, sposobno da ga porazi. A to je našlo svoj izhod u fašizmu. Naravno, fašizam je morao najprije odstraniti demokraciju, koja se je pokazala nedoraslom i nesposobnom za tu borbu, da mu se ne plete oko nogu, dok se rve s boljševizmom, i da si na taj način načini čisto i ravno tlo za rvanje. Da mu bude moguće razviti u toj borbi svu svoju snagu, morao je fašizam naravno odstraniti sve ono, što je demokracija bila uvela, u koliko je god to moglo smetati borbi ili bi što više neprijatelja jačalo ili mu pomagalo. To je u prvom redu slobodarstvo (liberalizam), naravno, slobodarstvo tako zvanih zapadnih demokracija, odnosno ona, što se u njima slobodarstvom naziva, a u stvari nije ništa drugo nego podpuni nehaj za narodne vriednosti, jer se po tom slobodarstvu mora svakome putnom i namirnom dopustiti, da te vriednosti uništava i razara, a narodno ime, čast i ponos naroda vuče po blatu i gazi, sve to podpuno nekažnjivo, a često i uz nagradu. Sa slobodarstvom se ne može boriti proti boljševicima, koji ga na svom tlu ne poznaju i ne trpe, a na protivničkom se tlu baš s njim služe kao najjačim oružjem u stvaranju protivničke slabosti, baš kao što se ne može pobijati zločinačtvo (kriminal) pjevanjem "litanija", nego kaznenim zakonom i tamnicama.

Demokracija sa svoje strane ne će priznati svoje slabosti i nemoći te svoje podpune nesposobnosti, da se ozbiljno suprotstavi boljševizmu, nego se nastoji opravdati time, što niječe njegovu pogibeljnost i odvratnost. Da tomu dade vidna izražaja, sklapa ona s komunizmom sporazum (kompromis), a po tom se pomalo u njemu i utapa.

Lažne su i neiskrene stoga suze onih, što plaču nad razvalinama demokracije i što nepravedno kunu fašizam, da je on uzrokom propasti demokracije, jer da je on navlaš ruši. Naprotiv, ona se ruši jer ne može odoljeti novoj "dinamici" borbe, baš kao što se same od sebe ruše zapuštene srednjovjeke ratne tvrđave, koje nisu više bile kadre odolievati novim težkim topovima, pa nije nitko više imao nikakva razloga, da ih uzdržava. Najbolje to znadu sami boljševici, i radi toga oni zajedno s velikim svećenicima demokracije licemjerno liju suze nad razvalinama demokratskog Jeruzalema, te u jednom zboru s njima dižu zaglušnu viku proti fašizmu kao proti navjećem zlu na svietu.

Boljševici su proti fašizmu izmislili najuvjerljiviji dokazni razlog u krilatici, da fašizam znači pogibelj za mir. Taj je razlog kod naroda zapadnih demokracija najuvjerljiviji. Sada, poslije svjetskog rata, u kome su se države zapadnih demokracija napljačkale do prezasićenosti, nemaju one druge želje ni težnje, nego da se stanje stvoreno mirovnim "diktatom" nikada više ne promieni. Do te promjene naravno ne može doći nego ratom, jer je one po dobru ne dozvoljavaju, i za to do rata ne smije nikada više doći. Već dakle radi toga, a i bez obzira na strahote rata kao takova, tko može biti u očima naroda zapadnih demokracija omraženiji od onoga, tko ugrožava mir i sprema rat? Eto za to boljševici u svojoj promičbi među narodima zapadne demokracije trajno i uzko vežu ime fašizma s imenom rata. Odatle također po cielome svietu organiziranje "Kongresa proti ratu i fašizmu", odatle postavljanje "Komiteta proti ratu i fašizmu", a odatle i ime cielome protufašističkom pokretu "Amsterdamski pokret proti ratu i fašizmu", što ga vode boljševici.
Čitav je taj boljševički protufašistički rad jedna velika napuha (montatura), praćena svakodnevnom vikom slobodarskog (liberalnog) tiska, jer je potrebno, da se svakoj staroj usidjelici, svakome posjedniku dionica velikih petrolejskih i rudarskih poduzeća, te svakome velikom i malom "rentieru" po državama zapadnih demokracija nakostruše kose i naježi koža svakog jutra, kada za vrieme tečnog i obilnog zajutarka uzme u ruke novine i čita o fašističkoj ratnoj pogibelji, koja naravno ugrožava mirno uživanje plodova "versaljskog diktata". Treba na taj način pod svaku cijenu staviti u pokretno stanje (mobilizirati) cieli sviet u rat proti fašizmu, jer fašizam znači — ratnu pogibelj. Treba njega uništiti, a onda će boljševizmu biti lako svršiti s demokracijom. Ona je i tako postala već igračkom u njegovim rukama. Taj je obračun s demokracijom tim lakši, što ona već dugo nije stroj u rukama naroda, tako da bi se on za nju kao za svoju stvar borio, nego je sredstvo u rukama tajnih osnova i glavnica (kapitala) neodređene narodnosti i sumnjivih izvora. A fašizam, onaj pravi, kako su ga dale Italija i Njemačka, jest odraz volje naroda, njegovih najširih slojeva, koji treba razlikovati od proračunanih smišljenosti (spekulativnih kombinacija), što služe samo za održavanje izvjesnih vladavina na vlasti u demokracijama na umoru, i od "pseudofašizma" vlada, koje nisu proiztekle ni iz demokracije ni iz fašizma, nego su tek prigodne (okazionalne) i proiztekle iz naročitih prilika i u naročite svrhe, a u glavnom su stvarno i nehotice najbolje i najpodesnije predteče boljševizma, jer mu radi svoje omraženosti u narodu pospješno uravnavaju put.

Demokracije narod raztočuju, baš kako to žele boljševici, a fašizam je moguć samo u jednom narodu, jedinstvenom po krvi, po osjećaju i po jedinstvenoj volji, pa je stoga on tvrđava, koje boljševizam ne može osvojiti, i sila, pred kojom on mora uzmaknuti. Fašizam se ne može stvarati odozgora, sa vlade, kao što se stvaraju izvjesne stranke izvjesnih vladavina u poludemokraciji i u pseudofašizmu, nego on nastaje odozdo, iz naroda, te dolazi s prirodnom snagom, što je crpi iz širokih narodnih slojeva, dočim one druge spomenute vlade drže državnu vlast u rukama do prve sliedeće nove "kombinacije" ili "koalicije", koja je zvana da uvede novu zbrku i nove daljnje "kombinacije" i "permutacije" u narodnom i državnom životu.
To je polje, na kome cvate nesmetano i nekažnjivo boljševička rabota na pripremanju svjetskog boljševičkog prevrata.
Dok ova dva velika pokreta, s jedne strane fašizam kao pokret ideja i naroda, a s druge strane boljševizam kao sljub (sinteza) barbarstva i razaranja, diele medu sobom veliki dvoboj, dotle je demokracija osuđena na ulogu mirnog promatrača ili vlasnika polja, na kojem se taj dvoboj dieli, a kad se ta borba završi, ne će na polju ostati ni zelene trave od "demokratske ideologije" i demokratskog družtvenog poredka.
Nije moguće nastaviti dalje u tome razmatranju, jer to ne spada u ovaj uzki okvir, već je predmet posebnog većeg razmatranja. Ovdje nam se je dotać tek u nekoliko rieči nosioca pokreta, kome je providnost namienila, da izvrši ulogu spasitelja čovječanstva u ovom razdoblju od najveće pogibelji, što je za čovječanstvo i za njegove najveće tekovine predstavlja boljševizam po svom sadržaju, po svojim načinima i po značaju onih, koji su ga stvorili, koji ga vode, i koji hoće da ga nametnu cielome svietu.
Nije bilo moguće, da se ne pojavi odpor na marksističke zablude i na luđačko provođenje u život tih zabluda otvoreno i u punoj mjeri na onom tlu, na kome se je pred preko dvadeset stoljeća rodilo ne samo veliko rimsko carstvo, nego i nova kultura i uljudba, što je dala životu ciele Evrope a i preko njezinih granica sasvim nov pravac, a najznatnijem razdoblju poviesti svoje obilježje. Razdoblju, što još nije prestalo, a s kojim će obilježjem biti povjesnica obilježavana još dugo, neizračunljivo i nepredvidljivo dugo vrieme. Zemlja Katona, Cicerona' i Cezara\ morala je dati i Mussolinia.
Nije bilo moguće, da se proti boljševičkom bezpravlju i bezakonju ne podigne zemlja, u kojoj je pojam najviše pravde dobio najodličniji izraz u temeljnoj zasadi: "honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere". Sto prvi list, "honeste vivere", tog najvećeg pravnog trolista nije pravne naravi, nego je moralno načelo, to je najrječitiji znak veličine i dubljine, jer bez poštenja i morala nema ni prava ni pravednosti, pa ni pravnog i pravednog poredka među ljudima. Doduše "pravo" kao pravni pojam može samo po sebi biti i nepravedno, nu pravo, utemeljeno na poštenju i moralu, bezuvjetno je i pravedno. A sreću ljudi na zemlji može stvoriti samo pravednost.

Boljševizam se temelji na podpunom nijekanju posebničkog vlasničtva. Na tlu Italije razvijen je još od rimskih vremena najveći osjećaj za pravo posebničkog (privatnog) vlasničtva. Ono je postojalo svuda po svietu, nu nigdje nije došlo do takve uvrieženosti kao u starom Rimu, koja je uvrieženost dobila zakonskoj obredbi posebničkog vlasničtva. To se je posebničko vlasničtvo odnosilo u prvom redu na zemlju i na uređenje posebničkih odnošaja njezinih posjednika, i to maloposjednika, jer veleposjed nije u Rimu postojao, niti je on u Italiji pa ni drugdje po Evropi rimskog, nego barbarskog podrietla, a donieli su ga za vrieme seobe drugi narodi, od Rimljana prozvani barbarima.

Nasljednici i potomci staroga Rima morali su se dići proti boljševizmu, koji im je dolazio u znaku rata proti posebničkom vlasničtvu, što je u njihovoj sviesti naslieđeno od najvećih učitelja njegove vriednosti i neobhodnosti za čovječje družtvo. A u tih je potomaka u podsviesti i uvjerenje, da su veličina, snaga i silni napredak njihovih pređa na svim poljima narodnog života počivali sigurno na temeljima posebničkog vlasničtva, napose vlasničtva na zemlju, pa nisu mogli dopustiti, da se ta podloga njihove prošlosti i njihove budućnost uništi i da je unište boljševički barbari, ovog puta barbari ne u smislu starog, nego u smislu i značenju novog rječnika, po kojem je ta rieč dobila i svoje posebno značenje.

Talijani su narod duše i osjećajnosti, narod koji se zanosi milozvučjem i ljepotom, koji živi ne samo za kruh svakdanji, nego i za ideale, kojima je postavio i uviek postavlja pod čarom svog plavog neba neprolazne spomenike u djelima umjetnosti i pjesničtva, tih neprolaznih vriednosti ljudskog duha i ljudske stvaralačke snage. Koje čudo, da se je taj duh podigao proti najgrubljemu "materijalizmu" boljševika, koji su pregnuli da najveće ideale duševnog života zamiene vjerom u tvar, u stroj i u poslanstvo bolesne i nastrane čeljadi, što pretvaraju ljude u brojke prljavih veleobrtnih računa i proračuna.

Talijani su narod bezprimjerne roditeljske ljubavi prema djeci i djece prema roditeljima, pa koje čudo, da se je taj narod odupro boljševičkoj nauci i praksi, koja ide za uništenjem obitelji i koja niječe roditeljsku i sinovsku ljubav. To je narod prošlosti, pa se nije mogao dati obezimeniti od boljševičkih pridošlica bez imena i bez prošlosti. Italija je kolievka "virtuoza" i umnika, pa se nije mogla dati pretvoriti u skupnu grobnicu lješina duševno sravnjenih gomila. Italija je zemlja sunca i svjetlosti, pa se nije mogla dati zastrti oblacima boljševičke tame i moskovskog leda. I konačno, talijanski je narod vičan rađati velikane, pa je u odlučnome času dao iz sebe, iz svojih širokih narodnih slojeva vođu, kakava je tražilo vrieme i kojeg su zahtievale prilike, a koji je svim tim značajkama dao i oblik u fašističkom pokretu. A taj je pokret i na djelu pokazao, da se novim potrebama u novim prilikama može doskočiti i bez uništenja starih vrednota, te da se i bez komunizma mogu podvrći narodnim probitcima i glavnice i veleobrtna proizvodnja. Pokazao je, da se može graditi novo, a da se ne poruši sve staro, da se može napraviti prvorazredno zrakoplovstvo, a da se ne poruše ceste, da se može izgraditi nova velika vojska, a da se ne poubijaju stari vojskovođe, te da se može izobraziti vojnik i podići radnik, a da se ne zatvore glazbene i umjetničke škole, da se ne poruše spomenici stare kulture i uljudbe, te konačno da se može provoditi družtvovnost (socijalizacija) bez sravnjivanja (nivelizacije) i bez rušenja narodnosti.

Njemački narod nije mogao ne ustati proti boljševizmu. Tko je mogao vjerovati, da će on postati plienom boljševizma ili da će barem na dulje vremena trpiti na svome tielu tuđinsku šugu, nije imao moći naslućivanja i poznavanja o nepresušivoj životnoj snazi njemačkog naroda. Tu su snagu nazrievali tvorci "versaljskog diktata", i za to su smislili način, kako da je podrežu i za uviek ili barem za dugo vrieme učine nepogibeljnom. A čini se, da su bili pogodili mjesto, gdje je trebalo zarezati, nu na zdravom je tielu ozljeda brzo zacielila. Uzakoniti i međunarodnim zakonskim kaznama zapriečiti, da drevni njemački vojnički narod smije imati vojsku, znači isto što i guslačkom umjetniku odrezati ruke. Na taj se je način mislila okovati snaga i vojnički "genij" njemačkog naroda. To nije značilo samo lišiti njemački narod najzadnjeg i konačno najglavnijeg sredstva vlastite obrane, nego je to imalo proizvesti i moralnu te duševnu potištenost u duši svakog Niemca, da tako cieli narod padne u bezpomoćnost i nemoćnu beznadnost. A to je dalo i boljševicima povoda, da se bace na Njemačku kao zloguki gavranovi i da misle, da je u takvim prilikama i pod tim okolnostima najveći izgled na uspjeh. Radi toga su bili u Njemačkoj nasrtljiviji i drzovitiji nego li možda igdje drugdje.

Nu njemački je narod dao također iz sebe, iz svojih širokih slojeva vođu, koji je vrlo brzo obnovio veliku snagu i vriednost svog naroda, te ga podigao još jačeg i još svjesnijeg, još moćnijeg i još spremnijeg, nego li je ikada do sada bio, i proti okovima nametnutog mirovnog "diktata", i proti boljševičkoj najezdi. Oživjele su stare njemačke vojske, koje osiguravaju njemačkom narodu njegovu domovinu, a nacionalstocijalistička se je i rasna Njemačka otresla zaraze boljševičke rasne "permikstuacije", te se uhvatila u koštac s otrovnim boljševičkim zmajem, koji je bio počeo širiti krila nad cielom Evropom. I satrt će mu glavu.

Zaludu je danas htjeti ograničiti fašizam samo na rečena dva naroda. Zaludu je i govoriti, da fašizam nije roba za izvoz. Boljševizam je uobće zlo i hoće da zavlada svuda. Fašizam stoji u borbi s njime na život i smrt, pa ga stoga mora pobijati svuda, u svakom kutu zemaljske kugle, a nizbježiva je posljedica toga, da i postane obći, "univerzalan", te da se širi i onamo, kuda se ne izvozi, i to sam od sebe, jer to nosi u sebi borba naroda za život proti smrti, što je nosi boljševizam.

Možda je to značenje Mussolinievih rieči, da je ovaj viek — viek fašizma.
O tome danas govore topovi u Španjolskoj, gdje se krvlju piše poviest borbe između dvaju svjetova.

Kraj

* Dr. Ante Pavelić, Strahote zabluda, Komunizam i boljševizam u Rusiji i u svijetu, II. izdanje, Zagreb, 1942. (objavljeno pod pseudonimom: A.S. Mrzlodolski, Errori a orrori, Siena, 1938.)


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
 Naslov: Re: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: pon ožu 25, 2013 18:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
Hrvatska i Ustaštvo (105)
Ovo je izišlo na portalu javno.com odmah poslije predsjedničkih izbora
u siječnju 2010.

FAŠIZAM - Šta je to?

Ponukao me je korisnik ovog portala Delivuk da sažeto napišem nešto o
Fasšzmu/komunizmu. "ljevici" i "desnici"

Ideje o Fašizmu su izvadjene iz knjige Giovanni Gentil: DOKTRINA
FASIZMA, izdanje Ardita Publishers, Rim 1935. strana 7-42.

Drugi materijali su izvadjeni iz raznih hrvatskih izvora kao i
knjiga " Jugoslavija Danas " Tisak : Delo, Ljubljana 1978.

Treba uzeti u obzir da su sve ideje izražene u ovom opisu u
skraćenom obliku.

( 1 ) Fašizam ja kao i sve druge filozofije i politički i
ideološki koncept.

( 2 ) U hrvatskim postojećim, čitaj današnjim, krugovima
često nastaju nesporazumi oko uporabe riječi "ljevica i "desnica".
Pogrešna uporaba tih riječi olako može dovesti čovjeka kao pojedinca i
kao skupine pa i cijecli narod do stvaranja neodgovarajućih i
pogriješnih i štetnih djela, a sve to na uštrb hrvatsko/državotvornoj
stvari, čitaj ideji.

( 3 ) Fašizam zahtijeva od čovjeka aktivnost/djelatnost i da se
svom snagom uključi u izgradnju zajednice, čitaj države, tj. zahtijeva
od čovjeka potpunu stegu, svijest i spremnost suočiti se sa svim
poteškoćama koje ga (o)čekaju na putu k ostvarenju konačnog cilja,
čitaj Države.

( 4 ) Ako se temeljito ( ali takodjer neovisno od Doktrine
Fasizma ) procitaju USTAŠKA NAČELA iz 1933 god., može se uočiti
sličnost u idejama/coljevima za postignuće (po)željnog cilja, čitaj
Države Hrvatske.

( 5 ) Marks i Engels su u njihovu Kapital-u iznijeli temelje
komunizma sa parolom: " Proleteri svih zemalja ujedinte se ", dok je
Tito na drugom zasjedanju AVNOJ-a rekao: Drugovi i drugarice, u našoj
borbi za socijalizam nisša nam ne smije biti na putu, neti nam trebaju
ruke (za) drćati da postignemo naš cilj, čitaj državu Jugoslaviju.

( 6 ) Kakova je razlika za postići zacrtani/očekivani cilj
izmedju izloženog pod broj (5) i pod broj (4) Ustaških Načela i
temeljnih Titinih načela iznešenih u Jajcu na drugom zasjedanju AVNO-a
29-30 studenog 1943 godfine?!

( 7 ) Nikakova! Svak se borio za ostvarenje svojih
ideja/ciljeva.Ustaška Načela za stvoriti Hrvatsku Državu, Avnojska
Načela za stvoriti državu Jugoslaviju.

( 8 ) Fašizam se borio da: (a) od pojedinca, (b) političkih
grupa i stranaka, (c) kulturnih i gospodarskih udruženja, socijalnih
staleža i ostalih, napravi jednu etičku i etničku poslušnu i stegovnu
masu unutar Države, čitaj Italije.

( 9 ) Ustaštvo se opet sa svoje strane borilo sasvim za nešto
drugo, potpuno različito u svojoj ideji i koncepciji od Fašizma,
ustaštvo se borilo za Hrvatsku Državu.

( 10 ) Ustaštvo u svojem programu nije imalo nikakovih
ideoloških aspiracija za osvajanje internacionalnih masa, kao što su
to imali i komunizam i fašizam.

( 11 ) Uzevši u obzir te ideološke aspiracije za osvajanje masa,
nepobitno se dolazi do zaključka da su komunizam i fašizam u svojim
načelima jako srodni, a ne nikako oprečni.

( 12 ) Te dvije srodne ideološko/političke koncepcije, iz
iskustva se dolazi do nepobitnog zaključka da će se ove dvije
ideologije unutar sami sebe sudariti, ne toliko zbog ikakovog
političko/ideološkog razmimoilaženja u mišljenjima, koliko zbog borbe
za vlast i preuzimanje prevlasti.

( 13 ) U borbi za tu prevlast su se izmislile riječi "ljevica"
i "desnica", kako bi se u primjeni mogli odrediti politički smjerovi,
na jednu stranu komunizam a na drugu fašizam.

( 14 ) To se najbolje moglo oćitovati kod nas Hrvata na prošlim
predsjedničkim izborima. Za jedne Hrvate Milan Bandić je predstavljao
hrvatsku "desnicu" dok je za druge Hrvate Ivo Josipovic predstavljao
hrvatsku "ljevicu", čitaj komunizam.

( 15 ) Obe ove riječi "ljevica" i "desnica" (posebno) kod nas
Hrvata su značajne: (a) što je naš hrvatski neprijatelj sustavno
prišivao etiketu državotvornim Hrvatima da su "desničari" kako bi ih
što uže, jače i čvršće povezao s fašizmom, (b) neophodno je bilo
potrebno povezati ustašku borbu za odcijepljenje Hrvatske iz
kraljevine Jugoslavije kao "desničarsku" i onda si automacki fašista,
i (c) u odrazu onog ratnog vremena kada je bilo popularno biti
"ljevičar", hrvatske državotvorne "ljevice" nije ni bilo, jer se je
ona stopila i utopila u jugoslavenski i internacionalni komunizam, za
borbu države Jugoslavije.

( 16 ) Zato se nije niti čuditi što su Hrvati u svijetu
(posebice u političkom) okarakterizirani elementima fašizma. To je -
za prevlast - u borbama i brigadama NOB, NOV, KPJ i Titi odgovaralo,
pa su kanalima internacionale, potpomognuti i hrvatskim glupostima,
širili sve najgore o hrvatskoj državotvornoj vojski, HOS, i o
Hrvatskoj općenito.

( 17 ) Vlast u NDHrvatskoj, uza sve što joj se prišiva, nije
bila fašistička. U NDH fašistička stranka je bilja zakonskom odredbom
Poglavnika zabranjena, a tradicionalni Hrvatski Sabor, ne sam da je
uščuvan, nego nije bio Ustaški Sabor, nego je otvoren 23 veljače 1942
godine kao: HRVATSKI DRŽAVNI SABOR.

( 18 ) Hrvatska je uvijek u prošlosti bila meta neprijateljskih
napadaja, sve zbog svoje prirodne ljepote i prirodnog bogatstva.
Izmišljala su se imena kako što bolje Hrvatsku ocrniti, posebno
državotvorne Hrvate.

( 19 ) Jugoslavija je rabila riječ "ustaštvo" kao sinonim za
najveća zločinstva kao znak za ocrnjivanje Hrvata, pa i naše Hrvatske.

( 20 ) Bruno Bušić (1939-1978) je u svojoj analizi: HRVATSKE
USTASE I KOMUNISTI, u glasilu HNO OTPOR 1979 godine napisao i lijepo
obrazlozio borbu hrvatski Ustasa i hrvatski Komunista za HRVATSKU
DRZAVU.

( 21 ) Bruno Busic u svojoj analizi ne niječe da u to predratno
doba hrvatski komunisti nisu bili svijesni hrvatski nacionalisti, nego
da oni nisu bili ni partizani. Hrvatskim komunistima ta riječ
"partizan(i)" je bila nepoznata sve dok KPJ 22 lipnju 1941. nije ih
nasilno i smišljeno natjerala da se zovu "partizani" po nalogu
Staljina. To je učinjeno i za to da ih se, opet po Staljinovu nalogu,
prozove "antifašistima", jer su se armije SSSR već borile protiv
koncepcije "fašističko nacističke".

( 22 ) Iz izloženoga, politički i ideološki gledano, olako se
može vidjeti kako se je Hrvate podijelilo na "ljevičare" i
"desničare", odnosno na FAŠISTE I ANTIFAŠISTE, sve u cilju da se
sruši u to doba teškom mukom poslije 839 godina borbe NEZAVISNA
DRŽAVA HRVATSKA, NDH.

( 23 ) Hrvatska "ljevica" okupljena oko Ive Josipovića može nam
na sav glas i lijepo dokazati sa svojim hrvatsko/državotvornim radom,
da su spremni, za razliku od onoga što je bilo prije pola stoljeća,
ići sa cijelim hrvatskim narodom, pa i sa hrvatskim komunistima i
ustašama ako ih još ima, u izgradnju bolje i svijetlije hrvatske
budućnosti i sve za hrvatski narod i hrvatsko stanovništvo.

( 24 ) Hrvatska "desnica" okupljena oko Milana Bandića ne treba
biti potištena zbog izgubljenih prošlih izbora. Za mene je to jedana
nevidjena pobjeda, koja je očevidno dokazala da hrvatska "desnica"
nije fasšstička, jer je Milan Bandić bio kumunista i član SDP.

( 25 ) Poštovani i dragi kolega Delivuk smatrajte ovih 25 točaka
kao odgovor na vaše želje upućene kolegi matrixdc da vam objasni
razliku izmedju fašizma i antifašizma; kao i to da ovih 25 točaka
predstavlja 25 polja hrvatskog državnog i nacionalnog GRBA.


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
 Naslov: Re: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: sri ožu 27, 2013 02:03 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
delivuk.prkos.com
(Autor: Milan Gabrić) NASLOVNICA .


FAŠIZAM/ANTIFAŠIZAM ( 1 dio )

Nisan nikad mislija da ću za moje mišljenje pitat druge da li san u pravu ili ne. Ovo, zbog izmjne misli sa colonija.tino to sad činim da se zna ko je u pravu a ko u krivu.

Meni je moj dida uvik govorija da je najpoštenije kako se dva čovika dogovore. Ja se tog držnim.


Ja san reka ovdeka da su moja dva strica bila u antifašističkin i partizanskin odredima. Dva strica su mi bila u rvackoj vojski. Vala Bogu sva četeri su ostala živa i došli živi kući. Dida mi je bija seoski Tabornik. Poslija rata nigdi nije bilo lipo pa ni kod nas, u našoj kući. Prošli bi sto puta gore da ta dva strica nisu bila u narodjoslobodilačkoj borbi pa nas malo štitili. Ko malon klipanu, kada bi krave i ovce čuva, svašta su mi seljani govorili. To nije bilo lako.


Neki dana korisnik colonia.tino je ovdeka reka" Ne treba hrvatske fašiste ubijati, (tino ovdeka ne govori ubiti nego ubijati, što u produženom obliku znači: uvik i stalno ji triba ubijati), treba ih, ili je trebalo kada ih je bilo zatvoriti u kavez i baciti ključeve".


Mene je to naljutilo jer san se odma sitija oni izazova i pritnja u selu kada su nam naši domaći antifašisti govorili da bi najradije od nas oputu krojili pa da imaju od čega opanke napravit.


Ja san tini lipo odgovorija. On meni i tako se diskusija razvila. Sad ja ovdeka donosin moje zadnje pismo tini i njegov odgovor meni, tako da poštovani čitatelji uvide kako se dva Rvata svadjaju oko prošlosti.

Sutra ću doniti drugi dio.

Delivuk 25.02.2010 01:06 h

Ko sa vragom tikve sadi do poden, od podne mu se o glavu razbijaju, reka bi moj dida.
Tino, ti mene pitaš da ti na nešto odgovorin. Oću brate. Sve ću reći što te zanima a to je što si ti pisa, iako ti nisi nikad odgovorija na moja pitanje.

Ti si pisa da su talijanski fašisti sa našin rvackin zlikovcima u Jasenovcu ubijali ljude, dicu i žene. Slažen se sa tobon, iako ovi nisu bili bačeni u tvoj kavez i ključe bacili da ovi jadni pocrkaju od gladi i žedji ko stoka.

Ti si pisa da su u Aušvicu fašisti, samo nisi reka jesuli tu bili i rvacki fašisti, ili to bili Njemci koji su ubijali ljude, žene i dicu. Slažen se sa tobon kad ti to kažeš. Samo nisi reka jesu li ji stavili u kavez i ključe bacili, tako da pocrkaju od gladi i žedju.

Ti si pisa da su u Dahau isto tako fašisti ubijali, ali nisi spomenija jesu li to bili rvaceki fašisti, ili ji štitiš ko što tvoj Mesić štiti antifašiste koji su ubijali rvate, dicu, žene i ljude, sve što je rvacko, i da su sa Njemcima ubijali dicu, žene ljude. I ovdeka se slažen sa tobon, iako ni si reka dali su ji stavili u kavez i ključe bacili tako da pocrkaju od gladi i žedju u što većin mukama.

Ti pišeš o Bleiburgu di su rvacki antifašisti pobili preko pola milijuna Rvata, dice, staraca, žena i vojnika, u tunele ji zatvorili, cimenat na ulaz i na izlaz stavili, tako ji ugušili, košto bi ti sa tvojin kavezon ugušija sve one koji ti nisu po ćudi.

Tino, mislin da san odgovorija na tvoje pitanje. Sad ćemo vidit oćešli ti imati poštenja i odgovorit meni:

Kakav si ti antifašista? Dobar il loš? Bolji ili slabiji? Titin, Mesićev ili Staljinov? Čerčilov ili Trumanov? Udbin ili Oznin? AVNOJSKI ili partizanski? Jugoslavenski ili komunistički? Ili možda sve ovo gori podrobljeno zajedno.

Tino, ja znan što san. Rvat od pete do glave. Ako ti ne znaš što si, onda si "beda".

colonia.tino
25.02.2010 09:36 h

" Sve ću reći što te zanima a to je što si ti pisa, iako ti nisi nikad odgovorija na moja pitanje. "

Kada ovo tvrdiš mora da si pijan ili ne znaš čitati.

Naime, sve sam ti odgobvorio, na svako pitanje.

Gubim strpljenje s tobom pa ću te zamoliti da ne blebećeš gluposti i ne positovjećuš narod sa fašistima.-

JA NIKADA NISAM NAPISAO DA BI HRVATE TREBALO ZAVORITI U KAVEZ I BACITI KLJUČEVE, VEĆ PROTAGONISTE REŽIMA I TO DOBRO ZNAŠ.

Dakle Pavelića i ubojice oko njega. To je 20 posto od ukupnih pripadnika OS NDH, dakle Pavelić nije isto što i Francetić, kao što i Hitler nije isto što i Rommel.
Romela su poštvali i saveznički časnici, od Montogomerya do Eisenhaovera.
Dakle ne piši gluposti to nema veze sa običnim vojnicima, prestani me vređati i podmetatimi kako ja uvijek govorim o režimu i vlasti, nikada o narodu i vojsci..DAKLE, TO NEMA VEZE SA TVOJIM DIDOM, BABOM, NJENOM BABOM, BABOM OD BABE, NI STRČEVIMA NI STRIČEVIMA OD STRICA NI STRINAMA NI TETKAMA. Već samo o kolovođama.

Ja znam da si ti kao emigrant dosta proša, da te progonila Titova UDB-a, da su komunisi dosta zla učinili tebi i tvojoj obitelji, da komunističke zvijeri su desetljećima vrebala na hrvatske emigrante, da su ih ubijali. Da su se na UDBINIM lista NALAZILI LJUDI ZA LIKVIDACIJU..DA NESUMNJIVO VOLIŠ hRVATSKU, ALI VOLIŠ JE NA STAROMODAN NAČIN, na krivi način iz neznanja a ne iz loše namjere,

Naime ti svojim stavovima upravo daješ za pravo Titovim koljačima, potkrepljuješ Mesićeve tvrdnje o fašistima. Ti braniš ustaški režim, doslovno ga braniš, a to je ono što Mesić želi podmetnuti javnosti da još postoje fašisti i ustašoidi, to isto je htio podmetnuti i Tito kada je govorio da su na životu oni koji su podupirali Hitlera.

Moraš znati, da Hrvati nisu isto što i ustaški režim, Hrvati nisu fašisti, nisu nikad bili, Hrvati nisu bili za logore, ni za Jasenovac ni za Gradišku Staru. Onaj tko brani ustaški režim i Titov komunistički režim direktno šteti Hrvatskoj. Dakle, kada pogledamo čitav ustroj OS NDH, onda znamo da je režim bio fašistički ali vojska nije, Francetić, koliko god bio kontroverzan, nema veze nikakve sa Jasenovcem, kao što Rommel nema veze sa Auscwitzom.

U Jasenovcu nisu ljudi umirali samo od gladi i žeđi, već na sto drugih načina, između ostaloga i u plinskim komorama.

Stalno govoriš, tisućama kilometara udaljen od mene, o mom Mesiću, Mesić je moj, kao što je Obama tvoj. Mesić je napravio puno štete Hrvatskoj, on je najgori hrvatski predsjednik ali on je opet bio hrvatski predsjednik. TAKVA JE DEMOKacija, narod bira i to je tako.

Hrvatska država nije isto što i NDH, svojim stavovima ti potkrepljuješ velikosrpske stavove kako je moderna Hrvatska nastala kao sljednica NDH, nije i točka.

Hrvatska država, kako je Tuđman rekao,. " nastala je na programu hrvatske desnice, Radićevštine, Starčevićanstva, te modene ljevice ", dakle sve obuhavaćeno u jedno. To je ono što je Tuđman zvao POMIRBOM, ne pomirbom IDEOLOGIJA, već pomirbom ljudi samih sa sobom, kako bi se napokon završio drugi svjetski rat. To nažalost nakon njega mnogi nisu shvatili, pa sada ustašuju ili se bave PARTIZANLijOM.

Mi smo u Domovinskom rau, po prvi puta svi bili na istoj strani i sinovi ustaša i partizana i zato smo pobijedili, jer da je bilo drugačije Milošević bi dobio rat.

Ti mene doslovno maltretiraš i vrijeđaš ovdje. JA NISAM REKAO I ZADNJI PUT TI PONAVLJAM, DA BI U KAVEZ STAVIO ONE KOJI MI NISU PO ČUDI, VEĆ PAVELIĆEVU KLIKU I TITOVU KLIKU, DAKLE PROTAGONISTE REŽIMA. NALOGODAVCE. UKOLIKO IMAŠ ZDRAVOG RAZUMA ONDA MI NE PODMEĆI VIŠE.

Antifašist? Kakav sam ja? Niti jedno od navedenog, mislim dasam ti već stio puta odgovorio.

Ali ću ponovo, iako ti umanjuješ žrtve svih nabrojanih logora.

Kada je antifašizam u pitanju onda sam ja prije svega antifašista nevezano uz politiku, drugim riječima antifašista sam u smislu dasam protiv istrebljenja drugih i drugačijih, da sam antifašista koji ne dijeli ljude na ovakve ili onakve, već na dobre ili loše. To nema veze sa politikom, bez obzira što to jeste politika ako doslovno slijedimo definiciju antifašizma, ali normalan čovjek to neće raditi zato jer antifašizam znači antizlo, dakle, PROTIV FAŠIZMA, PROTIV ZLA.

Titov i Staljinov antifašista sigurno nisam, jer ONI NISU BILI ANTIFAŠISTI, ONI SU BILI LAŽNI ANTIFAŠISTI, UOSTALOM STALJIN JE BIO HITLEROV SAVEZNIK U KOMADANJU POLJSKE I FINSKE.

Churchill, to je već prihvatljivo.

Zato te molim da mi ne podmećeš " mog Titu ", ili nešto drugo, ja sam veoma jasan u svojim stavovima.

Tvoji stavovi su apsolutno štetni za Hrvatsku i idu na ruku, kako komunistima tako i velikosrpskoj politici, koja tvrdi upravo to što ti govoriš, ali ponajviše štete Hrvatskoj dijaspori. Objavljeno: 26.02.2010. u 03:43h

matrixdc 26.02.2010 08:49 h

Delivuk, najgore ti je moj pajdo, što oni sami sebe lažu, pa su se ubjedli kako je to istina, njihova ludila su dotle otišla da već slažu neku svoju "novu" povijest ubjeđujuči nas kako je to istina. Taj vid ludila, uočen je i u EU,pa nas zbog tih odpadaka i danas tretiraju kao fašiste. Dok je narod gladan i na rubu gladi, kad smo pred slomom ovi isti govore o nekim temama koje više nemaju veze s realnim životom. Vode se onom ajmo na Partizane i Ustaše da narod ne misli o neimaštini i bijedi u kojoj živi.

ivana.josipovic 26.02.2010 10:40 h Damire, tko to koga laže, reci ti meni?


Delivuk, 26.02.2010 11:13h

Zatvoriti u kavez, znači zatvoriti u zatvor, baciti ključ, znači zatvorti doživotno, ne izmoriti glađu i žeđu. Demokracija ne poznaje barbarsko mučenje.

Domoljub 26.02.1010 12:18h

Mislim da to nije bila svađa, više normalna rasprava. Takva rasprava u komunizmu ne bi bila moguća.

DOMOLJUB 26.02.2010 13:06 h

Delivuk prenosim za tebe nesto iz dragovoljca sto nesumnjivo moze pomoci.


Utorak, 23 Veljača 2010
HRVATICA

Hrvatica je u svom tekstu PREDSJEDNIKOV ANALITIČAR - KRALJ JUGONOSTALGIJE, napisala:

Za mene ( Jovića ) je raspad Jugoslavije bio rezultat nasilnog nacionalizma, a ne nikakva prirodna pojava.

Raspad Jugoslavije bio je umjetna tvorevina.

Ne, ovo nisu riječi Slobodana Miloševića, a nije ni izjava Ratka Mladića. Ovo je izjava Dejana Jovića, glavnog analitičara Ive Josipovića.

A kako Jović doživljava Hrvatsku, te zbivanja koja su dovela do stvaranja samostalne hrvatske države, odnosno, Domovinski rat, možete pročitati u tekstu Hrvatice

Draga Hrvatice doista mi nije jasno, zašto ti to smeta?

Prisjeti se samo Hrvatske od početka 1990. do 1995. i do smrti predsjednika Tuđmana, te nakon njegove smrti do danas?

Najveći problem postduđmanovskog vremena u Hrvatskoj je u tome što su Hrvati dozvolili da se fekali prvi hrvatski predsjednik i Hrvatska država od onih koji su od prvog dana bili protiv Hrvatske države.

U prijašnjim tekstovima, a time i u mojoj knjizi STOLJEĆE LJEVIČARSKIH LAŽI HRVATSKOM NARODU, pokušao sam svima u Hrvatskoj, a naročito mlađim naraštajima, a među njima, naročito mladim dragovoljcima i braniteljima reći, da u Hrvatskoj 100 godina djeluju dvije ljevičarske ideologije - politike.

Jedna je koju su predvodili hrvatski intelektualci ljevičari poput Krleže, Cesareca i drugi - ljubitelji crvene boljševičke Rusije, da zajedno s Titom i komunističkom zadaćom nakon završetka 2. Svjetskog rata stvore komunističku Jugoslaviju umjesto Kraljevine Jugoslavije.

Druga ideologija i politika je bila ljevičarski koncept koji su predvodili hrvatski ljevičari nacionalisti na čelu s Hebrangom, koji su također bili komunisti s crvenom petokrakom na kapi, ali su bili bitno drugačije orijentirani u odnosu na Jugoslavenske komuniste koje je predvodio Tito.

Samo, da podsjetimo Hebrang je bio jedan od autora Hrvatskog Ustava za ZAVNOH 1943. godine, radi kojeg je Tito " poludio " i poslao svog ideološkog egzekutora Kardelja da napravi red među Hrvatskim komunistima, jer to što radi Hebrang je čisti revizionizam, a Hebrang je samo htio ( komunističku ) demokratsku, poduzetničku i katoličku Hrvatsku kao obnovljenu državu, a ne republiku, nakon ratnog poraza NDH.

Dakle, već od tada se Hrvati dijele na dvije vrste komunista: na Hrvate Titove jugo - internacionalnste ( Španjolci ) i na komuniste Hrvate nacionaliste.

Ta podjela uz sve dotadašnje progone Hrvata nacionalista " eksplodirala " je 1971. godine kada Hrvati komunisti postaju ne više samo revizionisti, već i neprijatelji Jugoslavije s atribucijama kao što su: revizionist, nacionalist i ustaša.

U toj tadašnjoj hajci protiv Hrvata, naročito u Matici Hrvatskoj, glavnu riječ vodi Titov Hrvatski SUBNOR.

Oni cinkaju, podmeću i optužuju na tisuće Hrvata koji bivaju progonjeni, ili zatvarani.

S takvom nacionalistički poraženom Hrvatskom od strane pro - titovskih i Jugoslavenskih Hrvata s asistencijom i dominacijom komunista Srba vrši se rekonstrukcija Hrvatske onako kakva je bila od 1971 - 1991. godine, dakle punih 20. godina.

O tome mladi ljudi uglavnom nemaju pojma, nemaju pojma što se sve događalo u tom vremenu, i takvi " neznalice " uzimaju pušku u ruke i BRANE TEK STVORENU HRVATSKU od najezde jugoslavenskih komunista u odorama JNA i srpskih paravojnih formacija.

Kažem, BRANE HRVATSKU, jer je Hrvatska već stvorena političkim sredstvima ( Skupština SRH, referendum, proglašenje države, te međunarodno priznanje ).

Na tom poslu političkog stvaranja dominantno rade bivši hrvatski komunisti nacionalisti , stradalnici iz 1971. godine, na čelu s Franjom Tuđmanom, i drugi, uz podršku hrvatske emigracije.

Dakle, tada kad je već stvorena Hrvatska država dolazi do vojnog napada JNA s paravojnim srpskim jedinicama iz Hrvatske, na Hrvatsku, s ugrozom da ju se uništi.

I što se tada događalo unutar Hrvatske?

Sve hrvatske domaće nacionalističke snage i iz inozemstva bez obzira tko su bili i što su bili ( ustaše, domobrani, partizani, hrvatski komunisti, politički neutralni građani Hrvati, drugi građani Hrvati i od svih i sinovi i kćeri , uzimaju pušku u ruke i brane napadnutu tek stvorenu državu.

Kako je taj rat završio svima nam je poznato, ali nam nije poznato ( tek se sada počinje otkrivati ) koje su sve međunarodne i projugoslavenske snage iz Srbije, zatim veliki dio Srba iz Hrvatske i ne beznačajni dio Hrvata iz Hrvatske ustao protiv Tuđmana, protiv Hrvatske države, protiv svega što je Hrvatsko.

Po završetku rata sve te snage bile su i ostale su u Hrvatskoj i do smrti Tuđmana nisu mogle " ni pisnuti ".

Tek pojavom bolesnog Tuđmana i nakon njegove smrti počinje neviđena politička i svaka druga hajka protiv Hrvata koji su stvarali hrvatsku državu pod skupnim nazivom DETUĐMANIZACIJA Hrvatske, što predvodi Račan i SDP uz asistenciju svih hrvatskih ljevičara, naročito novinara.

Sjetimo se što je tu svega bilo!!?

Tko je pokrenuo i vodio detuđmanizaciju Hrvatske?

Sve je to opisao Miroslav Tuđman, Zdravko Tomac, i mnogi drugi, ali nitko, čini mi se nije jasno rekao i napisao da su to činili i čine pro- titoistički komunisti Hrvati, koji su vodili " rat " protiv Hrvata nacionalista od 1971. - 1990. godine uz veliku pratnju poraženih i izgubljenih profesora marksista, ljevičara svih vrsta, uz podršku armije novinara koji su završili marksističke fakultete političkih znanosti, filozofije i sociologije, te uz armije bivših sekretara komiteta, oficira JNA, udbaša, raznih drugih vlastodržaca i njihovih sinova.

Sve su to odreda bili Hrvati, a ne Srbi.

( Bilo je tu i nešto Židova i Srba ) koji su se uključili u antituđamnovsku kamapanju i proskribiranje učesnika Domovinskog rata.

Svi su ti odreda mrzili Tuđmana i HDZ do kosti, a mrze i danas, što je vidljivo u Saboru, medijima i hrvatskim ljevičarskim strankama,a i među građanima.

To su sve činjenice, koje su manje-više poznate i jasne, ali je ostalo potpuno nejasno da su se u tom hrvatskom političkom košmaru ljevičari malo po malo umrežavali i svi oni koji su od 1971. do danas bili veliki Hrvati jugoslavenski komunisti titoisti i marksisti postali su glasogovornici Hrvatske i hrvatskih interesa, u politici, medijima, sindikatima i nekim fakultetima.

Budući su njihovi vođe odreda bili dobro obučeni i trenirani ljudi koji su znali kako se vodi politika, malo po malo, s tipičnom ljevičarskom ideološkom retorikom podmetali su i obmanjivali nepolitičke Hrvate s neviđenom propagandom da je Tuđman, HDZ i sve što je uz HDZ novovjekovno zlo Hrvata, jer su sve to probisvijeti, egoisti - nacionalisti, ustaše, kriminalci, lopovi i t.d. dok je jedinio dobro, valjano i pošteno samo ono što je hrvatska ljevica koju predvodi SDP i HNS uz asistenciju nekoliko manji stranaka.

Tome doprinosi političko neiskustvo HDZ-a i drugih hrvatskih nacionalističkih stranaka, koje su se u međuvremenu sve raspale, ili su otišle na političku marginu.

HDZ tome daje " kapitalni " doprinos unutrašnjom svađom s kojom vrlo uspješno upravlja Mesić s " drugovima " ( sjetimo se samo svađe Sanader - Pašalić ).

Nešto slično dogodilo se nedavno, a za cijelo to vrijeme traje unutrašnje previranje na desnici.

U takvim okolnostima hrvatska ljevica jača sve svoje unutrašnje i vanjske potencijale.

Rezultat je : predsjednik Hrvatske države i dalje je ljevičar, Ivo Josipović.

To je posljedica velikog hrvatskog ljevičarskog miksanja nakon 2.000 - te godine u kojem učestvuju svi od Titovih crvenih komunista, hrvatskih komunista iz 1971. godine, HDZ-ovih i SDP-ovih komunista, antifašista sve do HSP-ovaca, dakle učestvuju političari i ljudi svih boja koji pod krinkom hrvatske demokracije Hrvate i Hrvatsku polako ,ali sigurno okreću ponovno u najveću ljevičarski državu bivše Jugoslavije, Balkana , a možda i Europe.

Pod takvim okolnostima, nije nikakvo čudo da novi predsjednik Hrvatske države za savjetnika uzima Dejana Jovića, koji je, prema citatu Hrvatice po svemu sudeći teški jugofil pro-titoistočkoh nazora.

Umjesto da se čudimo nad takvim pojavama, bilo bi puno pametnije odgovoriti na pitanje: Tko je tomu " kriv " ?

Nije to Josipović, niti je to ni Jović, niti ljevičarski drekavci u Hrvatskom Saboru, niti su za to krivi 800.000 građana Hrvatske koji već standardno glasaju za ujedinjeni ljevicu , već je za to krivi hrvatski nacionalisti svih boja, a ponajviše je kriv HDZ zato što nema političkih aritkulatora i oratora ( govornika ).

Nakon smrti Tuđmana nitko se više ne obraća Hrvatskom narodu, nitko više ne drži državničke i prohrvatske govore.

Hrvatska tzv. desnica je politički slaba, nema više uporište među narodom, jer je narod zatrovan više godišnjom negativnom propagandom SDP-a.

Dovoljno je samo prisjetiti se ljevičarskih govora u Saboru, na Hrvatskoj televiziji i antihrvatskim tiskovinama.

Kako je to izgledalo i kako još uvijek izgleda, najbolje govori ovi citati:

Jedan antituđmanovski novinar piše:

" Nije ostalo ni traga bivšem komunističkom generalu Tuđmanu , diktatoru čiji je režim najviše ličio na huntu. "

Pišući, jedan drugi Hrvat novinar kaže o vremenu apsurda u kojem živimo.

" Doživio sam kraljevski apsurd - nisu kažnjeni, nisu stradali, nizu izopćeni i osramoćeni oni koji do apsurda uništavaju temelje krvavo stečene hrvatske države, nego sam, umjesto njih, prognan ja, zato jer sam ih apsurde pobrojao. "

" Osjećam se kao progonjena zvijer.. samo zato jer sam se usudio problematizirati Račanove i Mesićeve poteze. "

" Taj neostaljinizam u Hrvatskoj, ta moć politike, ta moć da nečiji telefonski poziv, čak i u novinama ima istu onu snagu koju su imali telefoni Titovih partijskih tekliča, to je samo po sebi jezivo. "

" Činjenica da se u toj predstavi svi prave blesavi, to tek iritira. " ( I mene! )

" Bijes i mržnja s kojom smo protjerani sve više me uvjerava da sam bio posve u pravu kad sam napisao: da je 45-ta, strijeljali bi nas, da je 71., uhitili bi nas, ovako nas "samo" bacaju na cestu. "

Gotovo desetak godina prošlo je od neoboljševičkih čistki golemih razmjera izvršenih u doba vladavine račanovske trećesiječanjske koalicije, ali sve do danas o razmjerima toga " pogroma " u biti vlada šutnja.

Nema ceha gdje nisu upali račanovci, kaže novinar, a u medijima su to radili upravo sadistički.

Naši dragi antifašisti!

S HTV-a su protjerali cijelu galeriju ljudi da bi pod upravljačkom palicom Mirka Galića otvorili prostor ljevičarskom medijskom teroru.

Demokrat sam življenjem i uvjerenjem, i ne mislim da trebamo govoriti korijenskim pravopisom, niti da nam je granica na Drini, ali plačem dok čitam knjigu Florence Hartmann i vidim kako se Zagreb tu ponašao, okrećem glavu i osjećam se frustrirano kad me mediji uvjeravaju da zapravo trebam ići na koncert Lepe Brene i Zdravka Čolića, a da ni za živu glavu ne smijem slušati ( ustašu ) Thompsona. "

U mom tekstu iz 2008. pisao sam:

Događaji oko izbora 2007. godine jasno ukazuje da ljevica ima za cilj dugoročno zauzeti ljevičarsku vlast, naročito putem mladih ljevičarskih naraštaja koji nemaju pojma što je ljevica od 1941 - 1990. godine bila u Hrvatskoj i za Hrvatsku.

Podmeću se kojekakve laži umjesto istina o prošlosti uz stalno dijeljenje Hrvata na ljevičare i desničare gdje su desničari crni vragovi a ljevičari dobročinitelji anđeli koji ponovno spašavaju Hrvatsku od nacionalizma, Tuđmana, HDZ-a, tajkuna i kapitalista koji uništavaju siromašni hrvatski narod.

Da to sve skupa nije beznačajno u svojim tekstovima upozorava Dr. Tomac, a imamo i tekstove Dušana Dragosavca u kojima kaže, da su Tuđman i njegove ustaše 1990. godine izveli KONTRAREVOLUCIJU.

Prema tome, jasan je politički trend u hrvatskoj da postupno cjelokupni vlast preuzme udružena ljevica. Slijedeći parlamentarni izbori će to, prema mojoj procjeni, i pokazati , a Jović je na tom puti samo logična " mrvica " i epizoda.

Hrvatska kraj ovakve desnice, je bila i ostat će ljevičarska, ma koliko se netko " pjenio " i ljutio.

Tko su savjetnici predsjednici Vlade? Prije nego su se konstituirali već su se posvađali.

Tako se ne vodi Hrvatska politika!

Smeće se prvo čisti u svom dvorištu, a tek zatim u tuđem, ako je potrebno.

To bi Hrvatice i Hrvati konačno trebali znati.

Izbori su za to dobra prilika , ali smetlari su vrlo, vrlo loši.

Čak nemaju ni metle!

Ljevičari imaju. Čiste precizno i nemilosrdno.

A što rade Hrvatice i Hrvati? Nemaju ni svojih dnevnih novina ni svoje televizije, a ginuli su za Hrvatsku!?

Nešto tu debelo nije u redu!
Geza.

Delivuk 26.02.2010 13:16 h

matrixdc. Moj pajdo, ne muči mene kad neko sam sebe laže pa i slaže. Za takve moj dida bi reka: Ja reka ja poreka, imaju debelu kožu. Mene muči što se to tiše moje kože, mišine. Mogu se riči mišati i izvrćati ko žito u vrići, ali riči ostaju onake kako su rečene. Moj dida bi uvik zna reći: Moj sinko uvik pazi što ćeš reći, jer od riči više bili nego od degeneka. Mislin pajdo da si me baren ti razumija.

Delivuk 26.02.2010 13:28 h

Cinjena divojko ja tebe čitan i ti lipo pišeš za razliku mnogi drugi. Ti Ivana Josipović si sad lipo rekla da to nije svadja nego normalna rasprava. Evala ti zatu! Lipo divaniš samo kad bi svak tako divanija.

Opet ti kažeš zatvoriti u kavez znači zatvoriti u zatvor. Nije isto mislit i govorit. Tino je moga mislit šta on oće a ja nisan moga njegove misli ni vidit ni čitat. Sve što san vidija je ono što san pročita, a što san pročita je ono što je tino napisa a to je da bi on u kavez stavija sve rvacke fašiste i ključe bacija. Tako je on reka a ne ja. Ajde, cinjena divojko, ti stavi tvoju kokoš lugu u kavez i ključe baci pa češ vidit koliko će se ta jadna kokoš mučit i patit dok crkne od gladi i žedji. Kokoš je samo jedna životinja. Ovdeka se radi o ljudima Rvatima. To je što boli.

lokica 26.02.2010 13:52 h

Dejan Jović po meni, pravi čovjek na pravom mjestu. Bravo predsjedniče, izabrao si čovjeka, ne samo jako obrazovanog, već i čovjeka koji puno, puno zna, a ma što god tko mislio o njemu, on je pravi Hrvat, bez obzira na ime i prezime. Znam ga od rođenja, kao i roditelje, obitelj, a i njega samoga... Pričekajte, vidjet ćete što pametni, mladi i školovani ljudi mogu učiniti za našu domovinu... Napokon nisu "jedini" pravi Hrvati, koji su nosili pušku, trebalo bi imati i mozak, a ne samo oružje...

Delivuk 26.02.2010 14:23 h

lokica, moj dida bi reka da ni Bog čovika ne sudi dok on ne umre. Tek ga Bog unda sudi. Zašto bi mi čovika Dejana Jovića osudili prije nego on nama iskaže i pokaže što zna i što će sve dobra ili loša učinit za našu zemlju Rvacku. Mi Rvati trebamo svakom Rvatu dati priliku da dokaže svojin radon šta će i kako će radit za Rvacku. Mi Rvati smo skloni odma tabačit po svakon Rvatu ako nije skrojen po našem aršinu.
Lokice ti imaš puno pravo na tvoje mišljenje. Ja ga cinin.

AVNOJ Delivuk 26.02.2010 20:26 h

Jedan moj prijatelj mi posla ovo što ću sad stavit doli da ovdeka stavin.
Kaže da ga je priveja sa ćilirice na srpski te punda sa srpskog na rvacki. Kaže da je važno a ja tu važnost ne vidin. More bit oni koji budu ovo čitali da će bolje znat od mene. Mene politika ne zanima. Mene zanima moj Bog i moja zemlja i moja obitelj.

"ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBODJENJA JUGOSLAVIJE"
Broj Odluke 3

O D L U K A
Drugog zasjedanja Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobodjenja Jugoslavije o Izgradnji Jugoslavije na Federativnom Principu.

Na osnovu prava svakog naroda na samoodredjenje, uključujici pravo na otcijepljenje ili na ujedinjenje sa drugim narodima, i u skladu sa istinskom voljom svih naroda Jugoslavije, osvjedočenom u toku trogodišnje zajedničke antifasištičke narodno-oslobodilačke borbe koja je skovala nerazdruživo bratstvo naroda Jugoslavije, Antifasištičko Vijeće Narodnog Oslobodjenja Jugoslavije = AVNOJ donosi slijedeću

O D L U K U:

1. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije sa strane fašistiških imperialista i dokazali su u zajedniškoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji.

2. Da bi se ostvario princip suvereniteta naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavija predstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikad više ne bi postala domenom bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgradjuje i izgradit će se na federativnom principu, koji će osigurati punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenačke, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

3. U skladu sa takvom Federativnom Izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jeste činjenica da već sada, u vrijeme narodno-oslobodilačkog rata, osnovne organe (tijela) narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifasištička vijeća narodnog oslobodjenja ( glavni narodno-oslobodilački odbor Srbije, Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobodjenja Hrvatske, Slovenski Narodno oslobodilački odbor, Zemaljsko antifasištičko vijeće Narodnog oslobodjenja Bosne i Hercegovine, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja Crne Gore i Boke, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja Sandžaka, inicijativni odbor za Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja Makedonije), i da je Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobodjenja Jugoslavije AVNOJ vrhovno (glavno) zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i vrhovni (glavni) suverenitet naroda i države Jugoslavije kao cijeline".

To mi je posla jedan pajdo i kaže da će mi još poslati ako me zanima.
Mene zbilja ovo ne zanima. Sve što me sad zanima, kad san ovo pročita je to da kažen colonia.tino da li ce i dalje on bit antifašista i sam sebe lagati.

Meni je moj dida vele puta priča kako je rat počeja, šta je sve bilo u ratu i kak je rat završija. Ja nisan bija gluv pa sam sve sluša i nešta zapamtija.

Ja san reka tini da fašizam ostaje fašizam i da antifašizam ostaje antifašizam. On kaže da ima dobra i loša antifašizma, te da on ostaje kod dobrog antifašizma. Ja njemu kažen da nema dobra i loša vraga. Vragovi su vragovi i ostaju vragovi jer su zli pa su za to prokleti od Boga.


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
 Naslov: Re: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: pon svi 27, 2013 00:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
(10) DESET RAZLOGA ZAŠTO USTAŠKI POKRET NIJE BIO FAŠISTIČKI!

1.) Kladio bih se da osnivači Ustaškog Pokreta iz 1929 godine u
Zagrebu nisu ni znali za
postojanje filozofskih doktrina fašizma i nacizma.

2.) Kladio bih se da 99% Ustaša nije ni znalo za politički smisao
fašizma i nacizma.

3.) Kladio bih se i to znam za sigurno da su Ustaše polagale prisegu
za osloboditi Hrvatsku
od tiđinske srpske kraljevske vlasti, a ne za širenje fašizma i nacizma.

4.) Kladio bih se da su Hitler, Mussolini, Maček i svi međunarodni
krugovi bili za očuvanje
Jugoslavije. Tko u to ne vjeruje neka izvoli potražiti
povijestne činjenice i tu će sve
pronaći i sam se uvjeriti.

5.) Kladio bih se da je bila velika masa Hrvata u redovima NOB, NOV
koji su iskreno mislili
da se bore za svoju zemlju Hrvatsku, a protiv svake tuđinske vlasti.

6.) Kladio bih se da je KPJ političkom manipulacijom prevarila mnoge
Hrvate, posebice
Hrvate Dalmacije i Istre, da se bore protiv okupatora, a u
stvari oni su se borili protiv
svoje vlastite braće Hrvata i svoje vlastite već tada postojeće
Hrvatske Države.

7.) Kladio bih se da Poglavnik, Ustaški Pokret i Ustaše nisu bili
protiv nikoga, osim što su
bili borci za Hrvatsku Državu! Država, to je narod! Narod se
mora čuvati i braniti. To su
vojnici HOS kao vojnici, po vojničkoj dužnosti morali činiti.

8.) Kladio bih se da bi svaki državni Poglavar bilo koje države u
svijetu, u ratnom stanju
i mao i ratne zakone. To su imali svi: Hitler, Staljin,
Churchill, Truman i svi ostali.

9.) Kladio bih se da je Staljin naredio Titi da komunističku borbu
nazove "antifašističkom"
borbom, a sve one koji mu se suprostave da ih se nazove
"fašistima" i kao takovi su
automatski neprijatelji komunističke revolucije, nacisti,
fašisti i državni neprijatelji broj
jedan.

10.) Svi oni koji zagovaraju bivši ustaško partizanski rat, SU
IZDAJNICI HRVATSKE
STVARI, rekao je u svojem povijestnom govoru za Deseti Travnja
1968 godine general
DRINJANIN svim Hrvatima u svijetu.


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
 Naslov: Re: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: pon lip 03, 2013 04:24 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
Mišljenja sam da Hrvatima treba stalno ponavljati HRVATSKU PRISEGU "VJERNOST ZA VJERNOST" NAŠOJ HRVATSKOJ.

Hrvati najmanje znaju svoju nacionalnu Hrvatsku Himni i svoju nacionalnu Hrvatsku Prisegu.
Zato ju donosim ovdje za sve one koji su ju zaboravili ili ju još ne znaju na pamet.


PRISEGA HRVATSKOJ:

Zaklinjem se Bogom svemogućim i svime, što mi je sveto, da ću se držati hrvatskih načela i pokoravati se propisima te bezpregovorno izvršavati sve odredbe HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA, (mi Hrvati nemamo danas DRŽAVNI SABOR, jer ga je Mesić ukinuo, mo) da ću svaku povjerenu mi tajnu najstrože čuvati i nikome ništa odati.

Zaklinjem se, da ću se u hrvatskim redovima boriti za obranu samostalne države Hrvatske i sve učiniti, što mi hrvatska nacionalna državotvornost naloži.

Zaklinjem se, da ću izvojevanu hrvatsku državnu samostalnost i hrvatsku narodnu slobodu koju su Branitelji Domovinskog Rata izvojevali, redovito čuvati i braniti. Ako se ogriješim o ovu prisegu, svjestan sam svoje odgovornosti za svaki svoj čin i propust, ima me po hrvatskim državotvornim propisima stići kazna smrti.
Tako mi Bog pomogao! Amen!"


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
 Naslov: Re: Dr. Ante Pavelić - FAŠIZAM I BOLJŠEVIZAM
PostPostano: pon lip 03, 2013 13:33 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 17, 2012 14:48
Postovi: 270
---------
JESU LI USTAŠE – FAŠISTI?

T e z e (Poslije 54 godine Poglavnikove smrti)

1. Kako bi u očima neprijatelja pokušali rehabilitirati NDH i U-pokret, mnogi hrvatski umjereni desničari u****o dokazuju da u njima nema ni traga fašizmu. Do kada, i komu, i zašto?!

2. Neprijatelj toj argumentaciji ne će vjerovati, niti će je prihvatiti u svojem ponašanju, sve i ako je istinita. Njemu je potrebna fašistička stigma nad prvom hrvatskom državom u XX st., kako bi lakše rušio i drugu, i svaku buduću.

3. Nije jasno zašto bismo morali prihvatiti neprijateljeva antifašistička mjerila i zašto bismo mu uopće išta dokazivali. Da bi on bio zadovoljan (što nije naša briga!), i da bi nas zavolio (što ne će nikada, a i zašto bi!), trebali bismo postati integralni Jugoslaveni. Ako smo bili i fašisti, bili smo slobodno, svjesno, s razlogom – i što onda! Svakako nismo zbog toga bili prijatelji talijanske okupacije.

4. Nema nikakvog razloga da, u podaničkoj maniri vječnoga pravdanja, preuzmemo vladajući antifa-duh, i da pod fašizmom mislimo isto što i neprijatelj. Fašizam je bio povijesni politički pokret sa svojim svijetlijim i tamnijim stranama, i ispod je dostojanstva slobodnog čovjeka da o njemu ne smije nepristrano razmišljati, nego ga mora krivotvoriti, a riječ «fašizam» rabiti tek u funkciji univerzalne batine.

5. Povijesna je istina da U-pokret nije nastao s fašističkim nabojem (ako se izuzme 11. točka Ustaških načela iz 1933, koja u Hrvatskoj dopušta javne službe samo čistokrvnim Hrvatima). U početku, U-pokret je nacional-osloboditeljski, a njegovi vodeći muževi nacionalni su liberali u Starčevićevoj tradiciji.

6. Također je povijesna istina da je Ustaštvo, u dodiru s nacional-socijalizmom i fašizmom, a pogotovu na vlasti, poprimilo neke oznake desničarskoga duha vremena (autoritarna nacionalna Država i karizmatski Vođa, elitizam, nacionalni socijalizam, antikomunizam i antiliberalizam, jednostranaštvo, militarizacija, strogoća spram nehrvata...).

7. Činjenica da Hitler i Mussolini isprva nisu htjeli hrvatsku državu, nego su U-pokret čak i proganjali, nije nikakav dokaz za tvrdnju da je hrvatska država bila antifašistička. Ona dokazuje tek njihovu procjenu da je bolje ovladati čitavim YU-prostorom.

8. Netočno je i sofistički argumentirati tobožnji Poglavnikov antifašizam time da se Italija u NDH pojavila kao okupator. Riječ je bila o talijanskoj, iredentističkoj okupaciji, koja je tek poprimila fašističko obličje vremena. Uostalom, Poglavnik je potpisao Rimske ugovore (predviđajući točno – dakako – da ne će biti duga vijeka).

9. U svojim «Strahotama zabluda», Ante Pavelić otvoreno je, i s dobrim argumentima, hvalio fašizam i nacional-socijalizam kao djelotvorne alternative tiranskom boljševizmu i dekadentnoj demokraciji. Milan Šufflay, Stjepan Buć, Ivan Oršanić i mnogi drugi bili su oduševljeni pristaše fašiz(a)ma. Pozivati se na Oršanićevu kasniju demokratsku fazu kao dokaz njegova antifašizma, netočno je i nepošteno.

10. Poglavnik nije zabranio Bućeve hrvatske nacional-socijaliste s antifašističkih razloga, nego iz pobuda državnog suvereniteta i zbog okolnosti da je mjesto takve stranke već bilo zauzeto državnom «strankom» - U-pokretom.

11. Sve njezine fašističke ili fašistoidne crte nimalo ne kompromitiraju NDH niti U-pokret. One su hvalevrijedne sadržine političkog duha vremena i bile su imperativ tadašnjeg trenutka, te nacionalne situacije. Nemamo ih se razloga stidjeti i zbog njih ispričavati neprijatelju.

12. Ako su NDH i U-pokret i počinili pojedine ispade, bilo je to posve razumljivo u najtežim uvjetima nacionalne i državne samoobrane, baš kao i u Domovinskom ratu, te ne podliježe osudi post festum i iz posve drugačije perspektive, kao što to zahtijeva neprijatelj, kako bi Hrvatima vječno uskratio slobodu. Ali, kada bi samo bezgrješni narodi imali pravo na suverenitet, danas na svijetu ne bi bilo ni jedne suverene države, a posve sigurno ne bi bilo Amerike, Francuske ili Engleske.

13. Naivno je i netočno dokazivati antifašizam NDH time da ona nije imperijalistički posezala za tuđim. Imperijalni su i liberalizam i komunizam, a teritorijalna ekspanzija nije jedino svojstvo fašizma.

14. Bolesna potreba obrane od optužbe za fašizam doživljava novi procvat u povodu najava «zakona o deustašizaciji». Umjesto najoštrijeg otpora tom novom nacionalnom poniženju, i jasnog zahtjeva za zabranom samo YU-ikonografije (nema paralelizma između YU i NDH!), svjedoci smo, u redovima umjerene desnice, novog naleta najljigavijeg antifa-mazohizma.

15. Dužnost je Hrvata stajati muževno uz svoju povijest, sami prema nacionalnom interesu razmatrati možebitne njezine pogrješke, te ustrajno braniti suverenitet u procjenjivanju njezinih pojedinosti kao i cjeline, umjesto podilaženja neprijatelju, petljanja i laganja. Izdaja istine o našim ustaškim junacima ne može nam donijeti ništa dobra!

16. Antifašizam umjerene desnice zazoran je i pogibeljan zato, jer u svakom oštrijem, ekstremnijem pokretu hrvatskoga nacionalizma u strahu «prepoznaje» provokaciju, koja bi da čitavu hrvatsku borbu, naciju i državu kompromitira «uvlačenjem u fašističko kolo». Na taj način, naime, umjerena desnica ometa, pa donekle i koči, sve ozbiljne napore za dosljednom i nepovratnom hrvatskom emancipacijom.

17. Pritom umjerena desnica za sebe ne postiže baš ništa. Neprijatelj se smije njezinim dociranjima o «antifašizmu» NDH, U-pokreta i Poglavnika Pavelića, a njihove najglasnije propagandiste naziva fašistima i ustašama kad god mu zatreba, štoviše, kad god mu se prohtije. Oni će zbog toga i nadalje prolijevati gorke suze, za razliku od pravih, nacionalističkih desničara, za koje će neprijateljske poruge biti najboljim znakom da su na pravom putu, te će ih primati s neprikrivenim ponosom.


Prijavi post
Vrh
 Profil Pošalji e-mail  
Citiraj (i odgovori)  
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 6 post(ov)a ] 

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Možeš započinjati nove teme.
Možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Traži:
Forum(o)Bir:  
cron

Izradi moj besplatni forum! · php-BB© · Internationalization Project · Prijavi zloporabu · Uvjeti Korištenja/Zaštita Privatnosti
© Forums-Free.com 2009